Transandantal Meditasyon Stresi Azaltan Doğal Bir Yöntemdir

Günümüzde stres yaşamın bir gerçeği gibi görünse de öyle olmak zorunda değildir.

Herkes stresin olumsuz etkilerinin farkındadır: başarıyı azaltır, ilişkilere zarar verir, bedeni yıpratır. Kısacası yaşama sevincine engel olur. Dahası, yaşam boyunca yapımızda birikir durur. Ne iyi bir gece uykusu, ne de uzun bir tatil tam anlamıyla toparlanmamızı sağlayamaz.

Hormones and Behaviour 1978 10 (1):54-60 Hormonlar ve Davranışlar

Dengeli bir kişilik sahibi olmak

Stresi azaltmak üzere, dışarıdan yaşamlarımızı yeniden düzene sokacak bir şeyler bulmak mümkün olabilir de olmayabilir de. Böyle bir seçenek olduğunu kabul etsek bile, Transandantal Meditasyon (TM) stresin etkilerini bedenden tamamen atar. Teknik, düzenli olarak uygulandığı takdirde daha dengeli bir kişilik kazanılır, enerji ve iş yapma isteği artar ve her şeyin değeri daha iyi anlaşılır. Yandaki grafikte 20 dakika gözleri kapalı olarak dinlenen kişilerle, TM yapan kişilerin plazma kortizol düzeylerindeki düşüş miktarı karşılaştırılıyor.

Stresli duruma daha sakin karşılık vermek

Her birey farklı yaradılışta olduğundan TM'nin dengeleyici etkileri ya da yararları herkeste farklı şekilde görülebilir. Örneğin, kimisinde başağrısı azalır, bir diğerinde uyku düzelir veya enerji artar, bir başkasında insan ilişkileri düzelebilir. Çoğunlukla görülen ortak bir yarardan söz etmek gerekirse TM öğreniminden sonra insanlar genelde stresli durumları daha iyi ele aldıklarını belirtiyorlar.

Dr William Weir, Consultant

Dr William Weir Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

"Psikolojik stres, bağışıklık sisteminde doğrudan ve zarar verici etkiler yaratmak dahil insan bedeninde birçok fiziksel yıkıma neden olur. TM uygulaması stresi çözer. Bu yaşamsal değerinden dolayı hararetle tavsiye ederim."

Dr Donovan Leitch, Poet and Songwriter

Donovan, şair ve şarkı sözü yazarı

"Batı dünyasındaki bir ruhun karşılaşacağı türden her çeşit soruna sahip oldum: kaygı, öfke, stres ve korku ki bunların hepsi de hastalık nedeni. Geçmiş kırk yıl içinde, TM'nin kesin iyileştirici etkileri olduğunu bizzat yaşadım."