Bütün dünyadaki yardım çalışmaları

Maharishi'nin programları yüzden fazla ülkedeki sosyal yardım kurumları aracılığıyla sunulabilmektedir. Bu kurumlar ve David Lynch Vakfı gibi lisans altındaki benzer kurumlar sayesinde, yüzbinlerce insanın yaşamına kayda değer değişimler kazandırılmıştır.

Bütün dünyada onbinlerce yardıma muhtaç genç insan, çeşitli burslarla Transandantal Meditasyon'u öğrenmiştir. Elde edilen yararlar çok geniş kapsamlı olmuştur; bunlar stresin ve stresle ilişkili bozuklukların azalması, madde bağımlılığının azalması, kaygı, hiperaktivite ve duygusal sorunların azalması, öğrenme yeteneğinin artması, hafızanın güçlenmesi ve akademik performansın gelişmesi şeklinde özetlenebilir.

Küresel sosyal yardım programlarımız ile ilham verici benzer sonuçlar alınmaktadır:

  • sokakta yaşayanlara yönelik uygulamalar
  • hapishanelerde geri dönüşleri azaltma
  • savaş yaralılarından Travma Sonrası Stres Bozukluğu olanlara yardım