İlişkilerin gelişmesi

Bütün başarılı ilişkiler vermeye dayanır. Ama verirken, sadece sahip olduğumuz kadarından verebiliriz. Genelde yoğun geçen bir günün sonuna doğru enerji depolarımız tükenir ve geriye arkadaşlarımıza ve ailemize verecek pek bir şeyimiz kalmaz. Bunun kaçınılmaz sonucu ilişkilerdeki sıkıntıların başlamasıdır. Transandantal Meditasyon daha başarılı ve doyurucu ilişkilere katkı yaparak daha fazla verebilme yeteneğimizi olumlu yönde büyütür.

TM, ilişkilerdeki ana engeli oluşturan stresi ve gerilimi(tansiyonu) azaltarak daha olgun ve anlayışlı bir kişiliği geliştirir. Bir yandan da, araştırmalarda ortaya çıktığı gibi, daha geniş bir farkındalık/uyanıklık, daha fazla mutluluk ve daha rafine(ince) duyguları çoğaltır. İşte bütün bunlar, daha derinlikli ilişkiler kurabilen, daha zengin bir kişisel yaşama sahip, daha olumlu ve sıcak bir kişiliğin gelişmesini sağlar.

Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 1993 6:245–262

Vaka Araştırması

Otomotiv sanayinde çalışmakta olan yönetici ve işçilerle yapılan bir araştırmada, işçilerin üç ay süreyle düzenli olarak Transandantal Meditasyon programını uygulamaları sonrasında, iş ilişkilerindeki ve kişisel ilişkilerindeki gelişmenin, aynı işyerindeki kontrol grubuna kıyasla daha fazla olduğu gözlenmiştir.

Önce kendine özen göster

Hergün birkaç dakika süreyle, kendimizi ihmâl etmemek adına, Transandantal Meditasyon yapmaya zaman ayırmak, ailemizin, dostlarımızın ve iş arkadaşlarımızın ihtiyâçlarına karşılık verme kapasitemizi artırır.
Bu süreç sayesinde, yani, zihnin daha sakin düzeylerine doğru durulması sonucunda, bedenin derin dinlenme kazanıp zihnin de tamamen canlı olduğu bir sakin uyanıklık durumunu deneyimleme fırsatı bulması, derin köklü streslerin ve yorgunlukların doğal bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlar.

Bu benzersiz durum, beyin işleyişinde çok yüksek düzeyde bir uyum ya da düzenlilik yaratır. Bunun sonucunda huzurlu olmak, ahenk, zihin açıklığı ve daha geniş açıyla bakabilme gibi niteliklerde artış olur. Günlük yaşamınızın içine Transandantal Meditasyon'un sakinleştirici deneyimini kattığınızda iç huzurunuz gittikçe artar. İnsanlar, zihinlerinin daha sakin olması nedeniyle, evde olsun, işyerinde olsun, stresin ve baskının etkisini daha az hissettiklerini sık sık bildirmişlerdir.

Başkalarına karşı daha olumlu ve açık olduğumuzda, insanlar buna aynı şekilde, ama misliyle karşılık verirler sözü doğrudur. İşte bu şekilde, Transandantal Meditasyon ile iç dünyamızın gelişmesi, her tür ilişkimizin - iş, aile ya da sosyal - daha çok zenginleşmesine yansır.

Transandantal Meditasyon'un bu bireysel yararlarının oldukça önemli toplumsal belirtileri de vardır. Bireyler daha az stresli olmaya başladıkça ve yaratıcı potansiyellerini daha fazla kullanabildikçe, doğal olarak topluma daha olumlu yönde katkıda bulunurlar.

video: Improved Relationships

Prof Dr John Hagelin - (8 dk)
TM ile ilgili bilimsel araştırmalar sunum

Dr. Kemal Çetinbahadır- Doğa Arınma Merkezi Genel Md.:

"TM'ye başlamam ve düzenli uygulamam yaşamımda bir dönüm noktasını oluşturdu. TM'nin verdiği derin huzurla artık yaşamdan aldığım mutluluk ve doyum arttı. Dış dünyadaki olumsuzluklar beni gitgide daha az etkilemeye başladı.TM'nin verdiği içdoyumla kendi içhuzurumu korumam ve kendi kendime yeterliliği geliştirmem daha kolay oluyor. Arzuların daha kolay gerçekleştiğini, günlük hayattaki engellerin gitgide azaldığını deneyimliyorum. Stresler azaldığı, vücut daha dengeli çalıştığı için sağlık sorunları yaşamaz oldum. Uykular daha derin ve dinlendirici oluyor. Yaratıcılık, öğrenme ve hatırlama yeteneği arttı. TM'nin sağladığı derin içhuzur, günlük yaşamdaki zorlukların, tersliklerin ve başarısızlıkların da etkisinin azalmasına, umut ve azmin de artmasını sağlıyor. Artan mutluluk dalgaları tüm atmosfere yayılıp etrafın da saflaşmasına yardımcı oluyor."