Maharishi University of Management

(Maharishi Yönetim Üniversitesi)

Her ülkede eğitimin en yüksek ideali ideal yurttaşlar yetiştirmektir-yaşamda kendi amaçlarını gerçekleştirme iradesinde olup başkalarının da ilgi ve amaçlarını gerçekleştirmesine katkı veren, bütünüyle toplumunun ilerlemesinin önünü açan yurttaşlar...Bilince Dayalı Eğitim , öğrencilerinin beyinlerini sistemli bir şekilde geliştirerek içlerinde âtıl kalmış yaratıcılığın ve zekânın ortaya çıkmasını sağlar.

ABD Iowa'daki Maharishi University of Management - Maharishi Yönetim Üniversitesi, 35 yıldan beri yüksek öğrenimin ve yaşam boyu eğitimin mükemmellik merkezi hâline gelmiştir. Her yaştan herkesin Üniversite'nin kredili derslerinden oluşan Uzaktan Eğitim programlarına katılması da mümkündür.


"Meditasyon yaptıktan sonra kendimi daha sakin hissetmekle birlikte, çalışmak için çok daha hevesli de oluyorum."