Toplumsal değişim – ormanın yeşil olması için …

Dünya barışı yaratmak, genelde insanların meditasyon öğrenme nedenleri arasında yer almıyor. Hâlbuki bu, Maharishi'nin 1958 yılında Transandantal Meditasyon'u ilk tanıtmaya başladığı andaki hedefiydi; bireysel barışın dünya barışının temel taşı olduğunu özellikle vurguluyordu. Kullandığı bir benzetme ile nasıl ağaçlar yeşil olmadan orman yeşil olmazsa, barış içinde, huzurlu bireyler olmadan da, barış içinde, huzurlu bir dünyanın olamayacağını söylüyordu.

Her nekadar birçok insan, samimiyetle, kendisini barışın nasıl yaratılabileceğini bulmaya adamışsa da barış yaratmak, barışa dair psikolojik bir inanç geliştirmekten daha fazlasını gerektirir. Barış, sadece ve sadece, insan zihninin en derin düzeyinde gerçekleşecek olan bir dönüşüm ve ona karşılık gelen bir fizyolojik değişim sayesinde ortaya çıkabilir. Maharishi, zihin ve beden derin bir huzura sahip olduğunda, düşünce, konuşma ve eylemlerin, çevreye kendiliğinden bir ahenk etkisi yayacağını söylemiştir.

video: Peace from the Quantum Level

Kuantum Düzeyden Barış - Dr John Hagelin ve David Lynch (5 dk)

Kolektif bilinçte artan uyum ve birlik

Önde gelen bilimsel dergilerde yayınlanan geniş çaplı araştırmaların gösterdiği gibi, Transandantal Meditasyon'un güçlü, stres azaltıcı etkisinin, çevredeki nüfus üzerinde sakinleştirici ve " yayılıcı" bir etkisi bulunmakta. Kişiler gruplar hâlinde Transandantal Meditasyon ve onun ileri tekniklerini uyguladığında; toplumsal streste, suçta, şiddette ve çatışmalarda azalma – uyumlu birliktelikte, olumlulukta ve bütün toplum içindeki barışta artış olmakta.

Toplumsal şiddet, terörizm ve savaşın önlenmesinde bu tekniğin sahip olduğu benzersiz etki gücü, 50'den fazla deneme sırasında ve 23 adet bilimsel araştırmayla belgelendi. Bu araştırmalar bağımsız akademisyenler tarafından derinlemesine incelendi ve en üst sıradaki akademik dergilerde yayınlanmak üzere kabul edildi.

"Bu çalışma en ciddi ilgiyi hak ediyor."

"Bu araştırmanın potansiyel etkisinin, devam etmekte olan herhangi bir başka toplumsal veya psikolojik araştırma programının çok daha üzerinde olduğunu, makûl bir iddia olarak kabul edebiliriz. Bu araştırma, bugüne kadar çatışma çözümü alanında yapılmış olan birçok araştırmaya oranla, çok daha fazla istatistiksel testi başarıyla geçmiştir. Sanırım bu çalışma ve bize tanıttığı teorisi, akademisyenler, siyasetçiler ve benzerleri tarafından en ciddi ilginin gösterilmesini hak ediyor. "

- Dr David Edwards, Yönetişim Profesörü, University of Texas, Austin

video: Freedom Behind Bars

Dr Alarik Arenander, TM uygulayanların beyin EEG faaliyetinde görülen eşsiz alfa frekansı uyumu (2 dk)

Prof Dr Huw Dixon, Ekonomist, ABD, York University, İngiltere:

"Maharishi Etkisi üzerine son yirmi yıldır yapılmakta olan bilimsel araştırmaları tâkip etmekteyim. Diyebilirim ki bu yaklaşımın, şu an yüz yüze kaldığımız birçok toplumsal soruna, ekonomik ve basit bir çözüm sunabildiğini gösteren, son derece güçlü ve istikrarlı bir bilimsel kanıt birikimi bulunmakta. Bu araştırmalar ve onlardan alınan sonuçlar öyle güçlü ki, hükümet politikalarından sorumlu olanlar tarafından hiç beklemeden harekete geçilmesini hak ediyor."