Tansiyon

Dr Kaplan ve Dr Barnes yüksek tansiyonla ilgili soruları yanıtlıyor.

Prof Dr Gary P. Kaplan, New York University School of Medicine'de (New York Üniversitesi Tıp Fakültesi) klinik nöroloji yardımcı profesörü ve bir nörolog. Dr. Kaplan aynı zamanda doktorların tıp eğitimini geliştirmek ve yaygınlaştırmakla ilgili klinik eğitmenliğindeki üstün başarıları nedeniyle New York Eyaleti Tıp Derneği tarafından verilen Albert H. Douglas Ödülüne layık görülmüştür.

Prof Dr Vernon Barnes, ABD Augusta'daki 'Georgia Prevention Institute of the Medical College'da (Tıp Fakültesi) bir araştırmacıdır. Dr Barnes Transandantal Meditasyon tekniğinin Afrika kökenli Amerikalı gençlerdeki yüksek tansiyon riskine olan etkisini ölçmek üzere 'American Heart Association' ve 'National Heart, Lung, and Blood Institute' isimli iki resmi sağlık kurumundan 1,5 milyon ABD doları araştırma bursu almıştır.

S: Transandantal Meditasyon'un tek başına yüksek tansiyonu düşürdüğünü gösteren bulgular var mı?
Yanıt

Dr. Kaplan: Hem gençlerle (American Journal of Hypertension, 2004) hem de yaşlılarla (Hypertension, 1999) yapılan araştırmalarda, Transandantal Meditasyon tekniğinin günde iki kez birkaç ay yapılması sayesinde yüksek tansiyonun düştüğü görülmüştür. Antihipertansif ilaçların kullanımı azalmış, bazı durumlarda bırakılmıştır. Ancak ilaç kullanırken TM tekniğini öğrenen kişilerde olumlu etkilerin görülmesini doktor yakından izlemeli, ilaca gerek olup olmadığı doktor tarafından belirlenmelidir. Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar

S: Uzun yıllar boyunca devam eden yüksek tansiyonun sonucunda genellikle damarlarda sertleşme (aterosiklorosis) görülmektedir. Bu durum, felç ve kalp krizi gibi sorunlar yaratır. Transandantal Meditasyon tekniği aterosiklorosisi azaltabilir mi?
Yanıt

Dr. Kaplan: ‘Stroke' isimli yayında çığır açan bir araştırmaya yer verildi. Bu araştırmada, damarların sertleşmekte olduğunun uyarısı olarak kabul edilen damarın duvar kalınlığının (karotid arterin) düzenli yapılan TM tekniği ile azalabildiği görüldü. Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar

S: Hipertansiyon sorunu neden ciddi bir sağlık tehdididir?
Yanıt

Dr. Barnes: 2025 yılı itibarıyla dünyada yetişkin insan nüfusunun %26,4'ünde yüksek tansiyon olacağı yönünde bir öngörü çalışması var. Bu rakam %60'lık bir artışla 1,56 milyar kişi demektir. Yüksek tansiyon kamu sağlığı için dünya çapında önemli bir tehdit haline gelmiştir; hastalığa karşı önlem alınması, hastalığın teşhisi, tedavisi ve kontrol altına alınması yüksek öncelik taşımaktadır.

Örneğin TM gibi kan basıncını düşürebilen müdahalelerde bulunabilmek çok heyecan verici. Eğer bu yöntem bütün dünyada geniş çaplı uygulanabilirse kamu sağlığında oluşacak müthiş etkiyi derhal görmek mümkün olabilir. Her ne kadar uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç varsa da beklenen şudur: yetişkin nüfustaki kan basıncı dağılımında birkaç mm Hg veya puan kadar çok küçük bir düşüş sağlanırsa yüksek tansiyon ve ilgili kalp hastalıkları riskinde çok belirgin bir azalma elde edilebilir.Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar

S: Yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının olası nedenleri nelerdir?
Yanıt

Dr. Barnes: Yüksek tansiyonun gelişmesinde stresin etkili olduğundan söz edilir. Bu, epidemiyolojik kan basıncı çalışmaları; kan basıncı, psikoloji ve günlük hayatta yaşananlar arasındaki ilişkiyi inceleyen doğal gözlem çalışmaları; davranışsal uyarıya kardiyovasküler ve nöroendokrin tepkilere ilişkin deneysel çalışmalar aracılığıyla belgelendi.

Beden ve zihin birbirine son derece bağlıdır. Transandantal Meditasyon tekniğinin öznel deneyimi, içsel uyanıklıkla birleşmiş zihinsel rahatlama ve sakinliktir. Meditasyon tepkisi çok hızlıdır ve on beş- otuz dakikalık bir uygulamanın ardından en açık etkiler görülür. Zihinsel rahatlama fizyolojik rahatlamayı ortaya çıkarır; zihin sakinleştiğinde beden derin bir şekilde dinlenir. Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar

S: Transandantal Meditasyon uygulaması ile kan basıncının düşmesinden sorumlu muhtemel mekanizmalar nelerdir?
Yanıt

Dr. Barnes: Kronik çevresel ve psiko-sosyal stres, akut stres kaynaklı sempatik sinir sistemi uyarılmasında artışa katkıda bulunur, bu da sinir sistemi biyokimyasında dengesizliğe neden olur. Böyle değişimler stres ile karşılaşıldığında kan damarlarında daralma ve kan basıncı seviyelerinde yükselmenin görüldüğü abartılı tepkiye yol açar.

Transandantal Meditasyon Tekniği uygulaması aracılığıyla stres gibi faktörlerin azaltılması, sempatik sinir sistemine etki eder, bu da akut stres karşısında kan basıncı tepkiselliğinin azalmasına neden olur. Zaman içinde akut olaylara karşı azalan kardiyovasküler tepkisellik nedeniyle kalp üzerindeki yük azalır, bu da kalp basıncı seviyelerinin düşmesini sağlar ve yüksek tansiyonun erkenden başlamasının önlenmesine yardımcı olur. Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar

S: Transandantal Meditasyon tekniğinin fizyolojiye etkisi konusunda araştırmalar ne diyor?
Yanıt

Dr. Barnes: Dr. Jevning ve meslektaşlarının araştırma makalesine (Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 1992) göre Transandantal Meditasyon deneyimi uyanık hipometabolik birleştirilmiş tepki (wakeful hypometabolic integrated response) olarak tanımlanan bir fizyolojik hal ortaya çıkarır. Yapılan araştırma, çevre kaslar ve alyuvarların metabolizmalarında azalmanın yanı sıra stres hormonunun salgılanmasında da düşüş olduğunu bildirmişlerdir. Derin dinlenmeyle ilişkili bu özellikler, EEG kullanılarak da ölçülmüştür. Ek olarak solunum oranında, kan laktat seviyelerinde ve deri iletkenliği seviyelerinde azalma görüldüğü belirtilmiştir.

Diğer bir deyişle Transandantal Meditasyon tekniği stres hormon seviyelerini azaltarak bizim daha basit ve daha düzenli bir bilinç hali deneyimlememize imkân tanır. Kronik stresin hormon seviyelerine etkileri iyi bir şekilde belgelenmiştir. Stres hormonu salgılanmasına ilişkin akut etkiler, meditasyon sırasındaki azalan etkinleşme ile uyumludur. Bu etkinleşme seviyesinde kronik bir azalma da olabilir. Bilimsel araştırmaya göre Transandantal Meditasyon tekniğinin düzenli uygulanması, kan basıncı yüksek olan kişilerde kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar

S: Kan basıncı konusunda faydaları görebilmek için ne kadar süredir meditasyon yapıyor olmak gerekir?
Yanıt

Dr. Barnes: Anında fayda görülebilir ancak her insan farklı olduğundan kan basıncının tam olarak ne zaman düşeceğini tahmin etmek mümkün değildir. Yapılan araştırma pek çok durumda eğer kan basıncı çok yüksekse bir iki ay içinde belirgin bir düşüş olduğunu göstermektedir. Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar

S: Transandantal Meditasyon Tekniği herkeste işe yarıyor mu?
Yanıt

Dr. Barnes: Transandantal Meditasyon programı herkeste işe yarar ve genel olarak ilk oturumda bu gerçekleşmeye başlar ama faydaların görülmesi biraz zaman alabilir. Stres çoğu zaman yüksek kan basıncıyla ilişkilendirilir ve yüksek kan basıncı, kalp hastalığı için de bir risk faktörüdür. Transandantal Meditasyon Tekniğini günde iki kere uygulamak kan basıncını düşürebilir. Eğer Transandantal Meditasyon tekniği stres ve yüksek kan basıncını yeteri kadar düşürürse ilaçları bırakmak veya azaltmak mümkün olabilir.

Doktorlar hastalarına ilaç yazmadan önce tedavinin ilk aşaması olarak Transandantal Meditasyon tekniğini tavsiye edebilirler. Ayrıca bunu tamamlayıcı tedavi olarak da önerebilirler.Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar

S: Hastanın ilaç kullanmayı bırakabileceği bir zaman var mı?
Yanıt

Dr. Barnes: Buna, kişinin doktoru tarafından belli bir kritere bakılarak karar verilmeli; örneğin hastanın kan basıncı, arka arkaya en az üç kez normal seviyeye ulaştığında. Hastalar ilaç almayı bırakmaya kendi başlarına karar vermemeliler. Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar

S: Gelecekte bu tedavinin nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz?
Yanıt

Dr. Barnes: Doktorların, özellikle de stresli olan veya stresle bağlantılı hastalıklardan muzdarip olan hastalarına Transandantal Meditasyon programını tavsiye etme ihtimalleri çok yüksek. Bu teknik tedavi açısından klinik uygulamayı değiştirme konusunda en yüksek potansiyele sahip teknik olarak görülüyor. Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar