Aydınlanma

"Aydınlanma, beden ve zihnin normal ve doğal olan sağlıklı halidir; bilincin tam anlamıyla gelişmesinin bir ürünü olarak, beden ve sinir sistemindeki her bir parçanın mükemmel ve ahenkli bir şekilde çalışmasına dayanır. Bir kimse, bu şekilde beden ve zihninin bütün potansiyelini kullanabildiğinde, onun her düşüncesi ve eylemi kendiliğinden doğru olur ve yaşamı destekleyici nitelik kazanır. Bu, ıstıraptan kurtulmuş bir yaşamdır; tam olarak, lâyık olduğu şekilde, önemli ve anlamlı olarak yaşanan yaşam..." - Maharishi

Aşmak aydınlanmanın temelidir

Normal olarak gün boyunca meşgul, hareketli bir gündelik düşünce faaliyetine sahibizdir. Transandantal Meditasyon yaptığımızda, zihnin tamamen sessiz ama aynı zamanda geniş uyanıklık içinde olduğu bir durumu deneyimleriz. Aşmak demek "öteye geçmek" demektir, bu da aşkın(transandantal) durumdur: zihin bütün faaliyetin ötesine geçmiştir. Bu iç Benliğin/Kendi Özümüzün bir deneyimidir, mükemmel huzurdur.

Aşmak doğal ve evrensel bir deneyimdir, bütün kültürlerce bilinir, ancak nadiren, genellikle de şans eseri olur. Transandantal Meditasyon, herhangi bir kimsenin uygulayabileceği sistematik bir metodu sunmaktadır.

Bu aşma deneyimi olmadan, sadece yaşamın sürekli değişen yönlerine mâruz kalırız. Düşüncelerimiz, duygularımız, planlarımız, anılarımız – her şey sürekli değişmekte. Böyle olunca da hiç değişmeyen iç yaşam niteliğinden - Benlik'ten - gittikçe daha fazla ayrı düşüyor, ondan uzaklaşıyor şeklinde hissetmemize şaşmamak gerekir.

İnsanlar TM'yi öğrendiklerinde, kendilerini kendileriyle hep daha fazla bağlantılı ve birleşmiş hissettiklerini, daha tatminkâr ve mutlu olduklarını söylerler.

Kendini bilme arzusu

İnsanın kendini bilme ve kendisinin evrenle olan bağlantısını anlama arzusu evrenseldir. Yüzlerce yıl bu arzu hep ermiş bilge kişilere, azizlere, kendi içlerine dönerek aydınlanmayı aramayı ilham etmiştir. Genellikle insanlar Transandantal Meditasyon'u araştırdıklarında, daha ziyade, uygulamanın basit, günlük pratik yaşama getireceği yararları görmek isterler.

Hâlbuki, Transandantal Meditasyon'u öğrenmek isteyenlerin arasında, dile getirmekte zorlanabilecekleri başka nedenleri olanlar da vardır: kendinin/benliğin bilgisi, kendine olan uyanıklık/farkındalık, iç huzuru, ruhsal/manevi gelişme, aydınlanma. Bunların hepsi de öğrenmek için eşit olarak geçerli nedenlerdir; hâtta bir anlamda, tam da Transandantal Meditasyon'un sağladıklarıdır.

Transandantal Meditasyon, herkesin içindeki derinlikte yeralan öz benliğin derin sessizliğine ulaşmayı sağlar. Düzenli yapılan uygulama sayesinde, o içsel deneyimin huzuru ve mutluluğu, doğal olarak gündelik yaşamla bütünleşerek bireyi, tam gelişmiş bir kalp, zihin ve ruh ile aydınlanmış bir yaşama kavuşturur.

video: Enlightenment

Maharishi: "Aydınlanma nedir?" (6 dk)

Lynette Jones

Şenol Tınaztepe, TM öğretmeni

"1966 Ağustos'unda, Maharishi İstanbul'u ziyaret ettiği zaman bu tekniği öğrendim. TM'yi öğrenmeden önceki yıllarda bir arayış içindeydim. Yaşamımda eksik bir şey olduğunu düşünüyordum. TM tam aradığımdı ve onu bulmuş oldum. Ancak, bu harika bilginin, yaşamın her alanını içine alacağını, tüm insanlığa sunacağı başarı ve mutluluğu bilmiyordum. TM ve Sidhi programının çok düzenli uygulanmasının yararlarını, yıllar geçtikce daha derinden hissettim. Aynı zamanda doğa yasalarının desteği hiç eksik olmuyor. Yaşama sevinci artıyor, sağlık daha iyi oluyor. Bu günün gençleri için pek çok ilgi alanı var; TM uygulayanlar her alanda daha başarılı oluyorlar. Çünkü TM kişide bulunan sonsuz zeka ve enerjiyi, saklı kalmış yetenekleri doğal olarak ortaya çıkarıyor. Genç, yaşlı herkese candan tavsiye ederim. Mutlu kişilerden oluşan toplumlar dünya barışını kuracaklar. Buna inancım tamdır."