Araştırmalara bir bakış

Transandantal Meditasyon üzerine yapılmış olan bilimsel araştırma, dünyada bugüne değin insan potansiyelini geliştirmeye yönelik herhangi bir program için yapılmış olan araştırmalar arasında, en büyük hacimde ve en güçlü olanıdır. Sayısı 600'den fazla olan araştırmalar, 33 ülkede, 250 kadar bağımsız enstitü ve üniversitede yapılmıştır. Bu araştırmalar, dünyanın önde gelen 100'den fazla bilimsel yayın organında yer alarak yaşamın her alanında ortaya çıkan yararları kanıtlamış bulunmaktadır.

Yaşamın birçok alanındaki yararlar

Araştırmacılar, Transandantal Meditasyon'un bedenin iç zekâsını canlandırarak, onun kendi kendisini onarma/iyileştirme yeteneğinin işlemesine yardımcı olduğu sonucuna vardılar. Aşağıda, araştırmalarla ve dünyanın önde gelen, hakemli tıbbî ve akademik yayın organlarınca yayınlanarak kanıtlanmış bu geniş kapsamlı yararlardan birkaç örneği bulabilirsiniz.

Resmi tanınma ve araştırma desteği

ABD'nin "The National Institutes of Health (NIH)", Ulusal Sağlık Enstitüleri, Transandantal Meditasyon'un kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve inmenin önlem ve tedavisindeki rolünün araştırılması için, bugüne kadar 24 milyon dolardan fazla bir fon yardımı yaptı.

Bu araştırmalarda şimdiye kadar raporlanan sonuçlar:

• Yüksek tansiyon, diyabet ve obezitede risk etkenlerinin azalması (American Medical Association's Archives of Internal Medicine)

• Uzun ömürlülük (American Journal of Cardiology)

• Koroner arterlerdeki kalınlaşmanın azalması (American Heart Association's Stroke)

• Diğer yöntemlerle karşılaştırmalı olarak kan basıncındaki azalma (Ethnicity & Disease)

• Kalp krizinde azalma (Ethnicity & Disease)

• Yüksek tansiyon ilâçlarının daha az kullanımı (American Journal of Hypertension)

• Stres ve acıya karşı beyin cevabının gelişmesi (NeuroReport)