Transandantal Meditasyon Koroner Kalp Hastalarında
Kardiyak Risk Faktörlerini Azaltabilir

12 Haziran 2006 — Transandantal Meditasyon olarak bilinen bir gevşeme tekniği, koroner kalp hastalarında tansiyonu ve insülin direncini azaltabilir - 12 Haziran tarihli "Archives of Internal Medicine", JAMA/Archives yayınlarındaki bir rapordan alınmıştır.

Makalede verilen bilgiye göre, Transandantal Meditasyon Hindistan'ın eski Veda geleneğinden türetilmiş olarak, içinde dersler, kişisel öğretimler ve grup saatlerinin olduğu standart bir protokol ile öğretilmektedir. Daha önceleri, tekniğin kan basıncını azalttığı gösterilmişti. Fakat metabolik sendrom ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere, koroner kalp hastalığı ile bir arada bulunan diğer risk faktörleri üzerindeki etkisi henüz yeterince incelenmemişti. Metabolik sendrom, kardiyak riski artıran bir dizi belirtiden oluşur. Bunların içinde; yüksek kan basıncı(hipertansiyon), abdominal(karın çevresindeki) obesite, yüksek kolestrol düzeyi ve insülin direnci bulunmaktadır. İnsülin direnci, pankreas tarafından üretilmekte olan ve şekerin enerjiye dönüştürülmesi işlemini gerçekleştiren insülinin, beden tarafından kullanılamaz hale gelindiği zamanlarda ortaya çıkar.

Los Angeles'daki Cedars-Sinai Tıp Merkezinden, Halk Sağ. Uzm. Maura Paul-Labrador ve arkadaşaları, koroner kalp hastalarına 16 hafta süre ile Transandantal Meditasyon denemesi yaptılar. Bunlardan yaş ortalaması 67,7 olan 52 katılımcıya Transandantal Meditasyon öğretildi, yaş ortalaması 67,1 olan 51 kontrol hastaya da sağlık eğitimi verildi. Denemenin başında ve sonunda hastalar gece boyunca bir şey yemediler ve ardından kan örneği verdiler, sonra bir anamnez( medikal geçmiş) değerlendirmesine katıldılar ve nihayet kan damarlarının fonksiyon testi ile kalp atış hızının değişkenliğini ölçen testlere tabi tutuldular. Kalp atış hızının değişkenliği testi, kalbi ve diğer istemsiz kasları kontrol eden otonom sinir sisteminin işlevselliğini belirlemektedir.

Toplamda 103 katılmcıdan 84'ü (yüzde 82'si) çalışmayı tamamladı. Denemenin sonunda Transandantal Meditasyon grubu kan basıncını(tansiyonu) önemli oranda düşürdüler; açlık kan glikozunu ve insülin düzeylerini iyileştirdiler - ki bu insülin direncinin düşürülmesi anlamına gelir - ve daha kararlı(stabil) işleyen bir otonom sinir sistemine sahip oldular. Yazarlara göre; "Bu fizyolojik sonuçlar, vücut ağırlığında, ilaç kullanımında veya psikososyal değişiklikler olmadan gerçekleşti. Öte yanda sağlık eğitimi grubundakilerde ise ancak, istatistik önemi hâiz olmayan bir fiziksel aktivite artışı gözlendi."

"Alınan bu yeni sonuçlar, metabolik sendrom gibi yayılmakta olan bir salgında stresin rolüne dair nedensel anlayışımızı da genişletti – her ne kadar bu stres düzeyleri düşük olsa da." Bu tür stres, zaman içinde kariyovasküler sistemi tahrip edecek şekilde kortizol ve diğer stres hormonları ile nörotransmiterlerin salgılanmasına neden olur.

Yazarlar; "Aldığımız sonuçlar, psikososyal değişkenlerin yokluğunda, Transandantal Meditasyon'un yararlı fizyolojik etkileri olduğunu göstermekte. Bu da Transandantal Meditasyon'un stresin kendisini değiştirmekten ziyade, strese verilen cevabı hafifletmekte (module etmekte) olduğunu gösterebilir – tıpkı kondisyon egzersizlerinin fizyolojik etkisinde olduğu gibi"demekteler. Strese karşı bedenin cevabını kontrol etmede böyle bir metodun, koroner kalp hastalığının önlem ve tedavisinde yeni hedeflerin belirlenmesini sağlayabileceğini, bunun da yeni yapılacak araştırmaları şimdiden garantilediğini belirtiyorlar.

Makalenin tamamı, Arch Inter Med. 2006;166:1218-1224. www.jamamedia.org. Sitesinin yayın hakkında bulunmakta.

Editör Notu: Bu araştırma NIH bünyesindeki Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Ulusal Merkezi ile NCRR bünyesindeki Genel Klinik Araştırmalar Merkezinin verdiği araştırma burslarıyla yapılmıştır. (NIH: ABD Ulusal Sağlık Kurumları; NCRR: ABD Ulusal Araştırma Kaynakları Merkezi)Daha fazla bilgi için JAMA/Archives Media Relations at 312/464-JAMA (5262) ile irtibat kurunuz ya da e-posta gönderiniz: mediarelations@jama-archives.org.