Bilimsel olarak Transandantal Meditasyon eşsizdir

Transandantal Meditasyon (TM) kelimenin tam anlamıyla eşsizdir. Diğer meditasyon ve kişisel gelişim tekniklerinden tamamen farklıdır. Son zamanlarda meditasyon sırasındaki beyin aktivitesi üzerine yapılan ve 'Consciousness and Cognition' (Bilinç ve Biliş) isimli yayında yer alan bir bilimsel araştırmada, üç temel meditasyon sınıfı belirlenmiştir: dikkati odaklamak, açık gözlem yapmak ya da içinde bulunulan anı kollamak (mindfulness) ve bilim insanları tarafından yeni bir tür olarak tanıtılan ve TM'yi tanımlayan kendiliğinden kendini aşmak.

Saf ve basit

TM günümüz dünyasındaki en saf, en basit ve en etkili meditasyondur; Veda Geleneğinin büyük üstadları tarafından yeniden canlandırılmıştır. Düşünceyi aşmak dikkatin bilincin güçlü en basit düzeyine durulmasıdır. Düşünceyi aşarak ulaşılan saf bilince zihin kontrolüyle ve düşünce süreçleriyle ulaşılamaz.

Çabasız

TM bütün zihin teknikleri içinde en çabasız olanıdır. Çabasızlık doğallıktan ileri gelir ve doğallık etkili olmanın anahtarıdır. Çünkü zihin ve bedenin en verimli çalışma şeklini nasıl yaratacağını en iyi bilen doğadır. Yıllardır yapılmış olan sayısız bilimsel araştırmalar, sadece TM'nin geniş kapsamlı yararlarını belgelemekle kalmamış aynı zamanda bu etkilerin diğer meditasyon ve gevşeme tekniklerinde ortaya çıkmadığını da bize gösteriyor.

Are all meditations the same?

'Bütün meditasyonlar aynı mıdır?' (4 dk)
Dr Fred Travis 

Dr James Krag Pskiyatrist

"Bir araştırma sonucunda belirli bir ilacın bir hastalığın tedavisine yardımcı olduğu bulunsa bütün ilaçların o hastalığın tedavisine yardımcı olduğunu söylemek şüphesiz bir mantıksızlık ve sorumsuzluk örneği olur. TM üzerine yapılan araştırmaları, ‘meditasyon' olarak adlandırılan diğer teknikleri de kapsayacak şekilde genellemek aynı şeydir."