Bilinç ve Yaratıcılık – 4 dk
David Lynch, Film yapımcısı

İçe dal

" Transandantal Meditasyon içe dalmak ve saf bilinç okyanusunu, saf yaratıcılığı ya da saf bilgililik halini deneyimlemek için basit ve çabasız bir yöntemdir. Bu benzersiz bir deneyimdir fakat çok da bildiktir – sizin kendi Öz-benliğiniz."

- David Lynch, film yapımcısı ve Bilince Dayalı Eğitim ve Dünya Barışı için David Lynch Vakfı'nın başkanıdır.

Yaratıcı bir beyin geliştirmek

Doğduğunuz anda beyniniz, henüz tam anlamıyla bir araya gelmiş(asemble olmuş) durumda değildir. Deneyim ve olgunlaşmanın doğal süreciyle beyniniz, an be an yepyeni olacak şekilde yaratılır ve bu sizin düşünmenizi, kararlarınızı ve davranışlarınızı destekler. Beyninizin sürüp giden bu yaratılışı dinamik bir süreçtir.

TM sırasındaki "sakin uyanıklık" halinin deneyimi, en fazla zekayı ve yaratıcılığı, tamamen çabasız bir şekilde ortaya çıkaracak olan ideal(optimum) çalışma durumu yaratırken bir yandan da stresin beyinde yaratacağı zarar verici etkileri ortadan kaldırır.

The Journal of Creative Behaviour
1979 13:169–180

Artan yaratıcılık

Yaratıcılığın artışını gösteren bir araştırmada, Transandantal Meditasyon uygulayan kişiler, kontrol grubuna kıyasla, beş aylık bir süre içinde daha yüksek görsel orijinallik düzeylerini elde etmişlerdir. Yine aynı araştırmada, TM uygulayanlardaki yaratıcılık artışı, daha yüksek görsel esneklik ve sözel akıcılık düzeyleri ile de ölçülmüştür(Tabloya dahil edilmemiştir.)

video: Artist on creativity and TM

New York Town Hall - (5 dk)
TM uygulayan ünlülerle sohbet

Doğan Canku, müzisyen:

"Yaratıcı zekâ her hayatın derininin içindedir. Müzik, hayatın her alanına nüfuz etmiş, en derin sanat dalıdır. Gerçek bir müzisyen, seslerin fiziksel niteliklerini, ritmin zaman içindeki şaşmaz işleyişini ve armoninin matematiksel kurallarını da bilmelidir. Ancak, bütün bunların da ötesine geçebilecek düzeyde geniş, doygun, sevgi ve şefkat dolu bir kalbe de sahip olmalıdır. Sanatçı ruh için, Transandantal Meditasyon'u, yaratıcı zekânın tam ve özgür şekilde ifade bulmasını sağlayan, doğal bir teknik olarak tanımlayabilirim."

Claire Winteringham, profesyonel ressam:

"Bence suluboya ile resim yapmak oldukça arı bir sanat yolu. Gereken sadece, berrak bir zihin ve biraz sessizlik. Transandantal Meditasyon bana gerçekten böyle yardım ediyor; çalışmalarım daha fazla yaratıcılık, daha fazla kendiliğindenlik içeren bir akışla ilerliyor."