Kaygı

Dr Krag ve Dr Brooks kaygıyla ilgili soruları yanıtlıyor.

Dr James Krag, APA-Amerikan Psikiyatri Derneği üyesi, Virginia Psikiyatri Cemiyetinin başkanı ve Virgina Psikiyatristleri Derneğinin dört yıllık dönem başkanlığını yapmıştır. Halen psikiyatrik sorunları olan ergenlerin yatılı tedavilerinin yapıldığı bir merkez olan Liberty Point'in Tıp Yöneticiliğini yapmaktadır.

Dr Jim Brooks, Psikiyatri uzmanı olarak ABD Detroit'teki Wayne Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve zorunlu hizmetini Colorado Üniversitesi Tıp Merkezi'inde tamamladı. Halen Iowa eyaletinde birkaç sağlık merkezinde ve kendi muayenehanesinde hizmet vermektedir. Önleme dayalı sağlık için tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına ilgi duyarak geçmiş 30 yıl içinde Maharishi Ayurveda Sağlık Pratisyenliği ile klasik Beş Elementli Akupunktur uygulamaları da yaptı. Dr. Brooks'un yayınlanmış iki eseri vardır: Uzun Ömür ve Toplam Sağlık için Ayurvedik Sırlar, Prentice Hall, 1996 ve Transandantal Meditasyon'un Post Travmatik Stres Bozukluğuna Yararları başlıklı yayını (Journal of Counseling and Development, 1985) bulunmaktadır.

S: Bazı durumlarda geriliyor, sinirli oluyorum. Örneğin işyerinde bir sunum yapmak zorunda kaldığımda hep böyle oluyor. Transandantal Meditasyon tekniği bunu yenmemi sağlar mı?
Yanıt

Dr. Krag: Topluluk önünde konuşma korkusu yaygın bir korkudur ve fiziksel olarak "kaç ya da savaş" yanıtına özdeş panik duygularına yol açar. Transandantal Meditasyon tekniği kaç ya da savaş stres yanıtının fizyolojik zıttını yaratır. TM uygulayıcısı o sakin duruma daha fazla alıştıkça, bilimsel araştırmalara dayanarak, korkunun gittikçe azalıp kaybolacağını öngörebiliriz.

Dr. Brooks: Transandantal Meditasyon tekniği zihin ve bedeni durultup sakinleştirdiği için, stresin azalmasını sağlar. TM'nin stresi nasıl azalttığını gösteren en iyi araştırmalardan birisi "Spielberger State-Trait Anxiety Inventory" Spielberger Durumsal Kronik Kaygı Envanteri adlı bir meta-analizdir ve en çok kabul gören stres ölçümü yöntemidir. Araştırmacılar, "Journal of Clinical Psychology" isimli Klinik Psikoloji Dergisinde yayınlanan bir araştırmada Transandantal Meditasyon'u, aralarında Aşamalı Kas Gevşetme, EMG Biofidbek, H.Benson'un Gevşeme Yanıtı ve diğer meditasyon yöntemlerinin olduğu çeşitli gevşeme teknikleri ile karşılaştırdılar. Sonunda görüldü ki TM, stresi, diğer tekniklerin hepsinden yaklaşık iki daha fazla azaltıyor.

Sonuçlara göre, bu araştırmanın yapıldığı dönemde mevcut bulunan bütün stres yönetim programları arasında Transandantal Meditasyon tekniği, stresi azaltmada yegâne etkili olan program oarak bulunmuştur. TM'nin stresi azaltmadaki etkisini gösteren bu ve daha başka araştırmaların sonuçlarını gören doktorlar, hastalarına TM'yi tavsiye etmeye başladılar. Zira TM uygulamakla insanlar, stresli durumlar karşısında daha sakin kalabiliyorlar, örneğin, sunum yaparken daha az endişeli olduklarını rapor ediyorlar.

Transandantal Meditasyon programının düzenli olarak uygulanmasıyla, şüphesiz, daha az endişeli olursunuz, gelişen iç sessizliğiniz, stresli deneyimlere karşı sizin için koruyucu bir tampon görevi görür. Konuyla ilgili bilimsel araştırmalar

S: Evde ve iş yerinde devamlı baskı altındayım, dostlarım gergin olduğumu söylüyorlar. Transandantal Meditasyon (TM) tekniğinden yararlanabilir miyim?
Yanıt

Dr. Brooks: Amerikalıların yüzde yirmisinde kaygı sorunu vardır. Kendisinden istenileni karşılayamamak korkusu insanlarda strese neden olmaktadır. İstenilen karşılanamadığında kaygı insanları farklı doyum arayışlarına yönlendirir: yemek, televizyon, alkol, sigara, uyuşturucu ve kahve en bilinen örneklerdir. Bütün bunlar yaşamda stresi azaltmaya yönelik yanlış, uygun olmayan, sorunu çözmeyen yaklaşımlardır; aslında insanın zamana uyum sağlamasına engel olurlar. Stresin yarattığı kısır döngüye bu şekilde düşeriz. Gerekenin yapılabilmesi azaldıkça sahte doyum araçlarına daha fazla yöneliriz, yeteneklerimiz daha da azalır, yönelişlerimizin dozunu daha da artırırız.

Transandantal Meditasyon stresin yarattığı kısır döngüyü kırmaktadır. TM tekniği uygulandığında, günde iki kez rahatça oturup gözlerimizi kapatır yöntemi başlatırız; zihnimizin giderek gevşediğini, daha sakin olduğunu deneyimleriz. Zihin duruldukça düşüncenin kaynağına, bilincin yalın haline ulaşmaktadır. Sakin uyanıklık olarak adlandırdığımız durumda beden derin dinlenmeye geçerken zihin tamamen uyanıktır. Fizyolojideki derin dinlenme stresleri atar. Zihin daha sakin olduğunda, evde ve iş yerinde insanlar daha az stres ve baskı altında olduklarını söylemektedirler.Konuyla ilgili bilimsel araştırmalar

S: Aşırı kaygılarım nedeniyle meditasyon yapmak için oturduğumda ya yeterince sakin olamazsam ne olur?
Yanıt

Dr. Brooks: Sakin uyanıklık deneyimi hoş ve kolay olduğundan günde iki kez sakin oturmayı sürdürmenizi sağlayacaktır. Düzenli uygulandığında, stresler tamamen atılacak, zaman içinde stres ve sinirlilik azalacaktır. Meditasyon yapıldığında zihnin durulması, yerinden kalkma, dolaşma arzusunun kalmaması stresin azalmasının doğal sonucudur. Sükûnet ve barış doğrudan deneyimlendiğinde, huzursuzluk izlenimi kalmaz.

Uygulama sürdürüldüğünde kişinin yaşamında kaygı giderek azalır. Stresle daha iyi başa çıkıldığında, gün boyu alınan kararlar daha yerinde olur. Zaman içinde kişi giderek streslerden kurtulmaktadır. TM tekniğinin en güzel yanı, kaygı dolu insanların bile kolayca ve çaba sarf etmeden yapabilmesidir. TM güç sarfı kesinlikle gerekmeyen basit ve doğa bir tekniktir. Konuyla ilgili bilimsel araştırmalar

S: Hareketsiz oturup meditasyon yapmaya zorlanmak beni daha da kaygılı yapar mı?
Yanıt

Dr. Krag:Araştırmalar bazı gevşeme tekniklerinin insanlardaki kaygıları daha da artırdığını ortaya koydu. Buna karşın, kaygı sorunu olan binlerce insanın yıllardır Transandantal Meditasyon tekniğini öğrenebildiği, kaygılarının azaldığı deneyimlendi. TM öğretmeninin doğru yönlendirmeleriyle onlar için alışılmamış ve hoş bir sükûnet algısı oluşmaktadır. Eğer bir düşünceyi düşünebiliyorsanız Transandantal Meditasyon tekniğini öğrenebilirsiniz. Konuyla ilgili bilimsel araştırmalar

S: Çok meşgulüm. Transandantal Meditasyonu öğrensem bile hiç yapamayacağımdan korkuyorum.
Yanıt

Dr. Brooks: Hepimiz pillerimizi doldurmaya zaman ayırmaktayız. Hepimiz her gün uykuya, yemeğe, yıkanmaya zaman ayırmaktayız. Transandantal Meditasyon tekniği stresin zaman içinde yavaş yavaş birikerek iş yapma yeteneğinizi, yaşamdan zevk almanızı engellemesini önler. Zihnin ve bedenin derin dinlenmesinin, strese karşı bağışıklık kazanmanın yolu budur. Yeni deneyimlere açık oldukça yaşamda deneyimler gelişir. Uygun dinlenmenin sağladığı artan enerji, zihin beden işbirliği sayesinde yaşamın getirdiği deneyimlerin kolayca üstesinden gelebilirsiniz. Her gün meditasyona az bir zaman ayırmak çok gerekli bir yatırımdır. Konuyla ilgili bilimsel araştırmalar