Konjestif kalp yetmezliği.

Dr Schneider ve Dr Kaplan konjestif kalp yetmezliği ile ilgili soruları yanıtlıyor

Dr. Robert Schneider, F.A.C.C., F.A.B.M.R. kalp hastalıklarına karşı doğal yaklaşımlar ile ilgili çığır açan araştırmaları için National Institutes of Health (NIH) (ABD Ulusal Sağlık Kurumları Birliği) tarafından 20 milyon ABD doları tutarında araştırma bursuna lâyık görülmüştür. Dr. Schneider Total Heart Health(Toplam Kalp Sağlığı) isimli kitabın ve 100 den fazla tıbbî araştırma yayınının yazarı olarak, aralarında CNN Headline News, The New York Times ve Time dergisinin de olduğu 1000 den fazla medya yayınında yer almıştır.

Prof. Dr. Gary P. Kaplan, New York University School of Medicine'da (New York Üniversitesi Tıp Fakültesinde) klinik nöroloji yardımcı profesörü ve bir nörolog. Dr. Kaplan aynı zamanda, doktorların tıp eğitimini geliştirmek ve yaygınlaştırmakla ilgili klinik eğitmenliğindeki üstün başarıları nedeniyle, New York Eyaleti Tıp Derneği tarafından verilen Albert H. Douglas Ödülüne lâyık görülmüştür.

S: Kalp hastalığı önlenebilir mi? Örneğin konjestif kalp yetmezliği gibi ciddi bir durumun seyri değiştirilebilir mi?
Yanıt

Dr. Schneider: Konjestif kalp yetmezliği ya da basitçe kalp yetmezliği, koroner kalp hastalığı, hipertansif kalp hastalığı gibi bir çok kalp hastalığı türünün toplam sonucudur. ABD'de yılda 300.000 kişiyi öldürüyor ve ölümle sonuçlanma oranı %50 olan bir hastalık.

Konjestif kalp yetmezliği ilaçlarla, hâtta ameliyatla bile tedavisi çok zor olan bir hastalıktır. Halbuki Pennsylvania Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, kalp yetmezliği ile ilgili geleneksel tedavileri almakta olan kişilerden günlük rutinlerine sabah akşam 20 dakikalık Transandantal Meditasyon pratiğini ekleyenlerde, onun yerine günlük sağlık eğitimi alan kişilere oranla kalp yetmezliği ölçümlerinde(6 dakika yürüme testi) önemli oranda iyileşme görüldü. Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar

S: Transandantal Meditasyon Tekniği programı kalp hastalarının depresyonunun hafiflemesine de yardımcı oluyor mu?
Yanıt

Dr. Schneider: Evet. Bahsettiğimiz konjestif kalp yetmezliği üzerine yapılan çalışmada, aynı bireyler, kalp fonksiyonlarının fiziksel kapasitesinde ilerlemenin yanı sıra yaşam kaliteleri ve zihinsel sağlık durumlarında iyileşme göstermişlerdir, Transandantal Meditasyon yapanların depresyonunda kontrol grubundakilere kıyasla klinik açıdan önemli ölçüde azalma yaşanmıştır.

Bu, her zamanki tıbbi tedavi programına etkili bir zihin beden müdahale programının eklenmesinin kalp yetmezliği olan hastaların hem fiziksel hem de zihinsel sağlığında önemli gelişmelere yol açtığını gösteriyor. Bu kayda değer bir tıbbi buluştur ve temelde yaygın olarak uygulaması çok kolaydır. Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar

S: CHâlihazırda kalp yetmezliğinden muzdarip olan kalbi güçsüz biri Transandantal Meditasyon tekniği uygulamasından fayda sağlayabilir mi?
Yanıt

Dr. Kaplan: Etnisite ve Hastalık (Etnicity and Disease) yayınında yakın bir zamanda yayımlanan bir çalışma sadece üç aylık düzenli TM tekniği uygulamasından sonra, egzersiz toleransı da dâhil olmak üzere konjestif kalp yetmezliğinde iyileşme olduğunu gösteriyor. Konuyla İlgili Bilimsel Araştırmalar