Hafıza

Dr Clark hafıza, dikat toplama ve karar verme ile ilgili soruları yanıtlıyor.

Dr Christopher Clark Yale Universitesi Tıp Fakültesi, Pskiyatri bölümünden mezun. Washington Üniversitesi çocuk psikiyatrisi bölümünden bir araştırma bursu aldı. Yirmi yıldır hekimlik mesleğini sürdürüyor. Halen Vero Beach, Florida'da psikiyatrist olarak çalışıyor.

S: Şu an ellili yaşlarımdayım ve anlaşılan hafızam artık eskisi kadar iyi değil. Transandantal Meditasyon tekniği bu konuda yardımcı olur mu?
Yanıt

Dr. Clark: Yapılan pek çok araştırma Transandantal Meditasyon tekniği düzenli uygulandığında hem kısa dönem hem de uzun dönem hafızasının geliştiğini gösteriyor. TM tekniğinin düzenli uygulanması zihnin daha taze, dikkatli ve son derece dinlenmiş olmasını da sağlıyor. Daha dinlenmiş bir fizyolojiyle birlikte zihnin daha net ve tutarlı işlemesi ve hafızanın, odaklanmanın ve bilişsel sürecin gelişmesi doğaldır.

Bir iş gününün zihinsel yorgunluğu, Transandantal Meditasyon programı sırasında giderildiğinde, odaklanmayı engelleyen stres ve gerginlik de azalır. TM tekniğini ellili yaşlarınızda öğrendiğinizde hafızanızın netleşip keskinleştiğini ve okuduğunuz şeyleri daha önceki yıllara göre çok daha rahat aklınızda tutabildiğinizi fark edebilirsiniz.

S: Sürekli olarak o kadar yorgunum ki işime odaklanmakta zorluk çekiyorum. TM bu konuda bana yardımcı olabilir mi?
Yanıt

Dr. Clark: Transandantal Meditasyon tekniğini uygulayan insanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırma, söz konusu kişilerin odaklanma becerilerinin daha fazla olduğunu, dikkatlerinin daha az dağıldığını ve işteki performanslarının arttığını ortaya koyuyor. Yapılan çalışmalar bu insanların ilgilendikleri konuyu arka plandan ayırabildiklerini, konuya daha iyi odaklandıklarını ve daha hızlı ve isabetli kararlar alabildiklerini göstermiştir. Her meditasyon seansı zihni tazeler, onu daha net, daha düzenli ve bilgi işlemeye daha yatkın bir halde bırakır. Bu kısa bir uykudan veya kahve molasından çok daha iyidir.

TM tekniği uykudan bile daha derin dinlenme sağlar ve araştırmalar Amerikalıların uyku eksikliği çektiklerini, yüz yıl önceye göre ortalama bir buçuk saat daha az uyuduklarını gösteriyor. Nüfusta uykusuzluk kaynaklı birikmiş yorgunluk vardır ve bu da gün içinde zihinsel yorgunluğa, işte verimsizliğe ve artan strese yol açar. Düzenli yapılan Transandantal Meditasyon programı, bu birikmiş yorgunluk ve uykusuzluğu azaltabilir ve geceleri daha derin ve dinlendirici bir uykuyu mümkün kılar. Çoğu kişi daha az yorgun olduklarında işlerine daha iyi odaklanırlar.

S: Bazen işim ve büyüttüğüm çocuklarım konusunda o kadar stresli oluyorum ki, doğru düşünemiyorum ve daha sonra pişman olduğum kararlar alıyorum. Günlük rutinime bir tane daha şey eklemek bana nasıl yardımcı olabilir?
Yanıt

Dr. Clark: Transandantal Meditasyonu günlük programımıza dâhil etmek demek, günümüze daha fazla uyum, merkezlenmişlik (centeredness), daha fazla yaratıcılık ve beceriklilik katmak demektir. TM'nin düzenli olarak uygulanması, fizyolojideki stres ve yorgunluğun çözülmesini sağlar. Yapılan araştırmaya göre TM tekniği uygulaması, işte verimliliği arttırır. Transandantal Meditasyonu uygulamaya başlayan pek çok insan, çocuklarını daha sorunsuz büyüttüklerini ve aradıkları çözümün bu olduğunu fark etmiştir.

S: Ben biraz hayalci ve beceriksizim, arkadaşlarım şaşkın olduğumu söylerler. Transandantal Meditasyon tekniğini uygulamak, hayallere dalma ve önümdeki işlere odaklanmama eğilimimi arttırmaz mı?
Yanıt

Dr. Clark: Hayır. Yapılan araştırma Transandantal Meditasyon tekniği uygulamasının hem yaratıcılığı hem de odaklılığı arttırdığını gösteriyor.

Bazen insanların sanatsal ve yaratıcı olan geniş bir bakış açıları oluyor ve bu beceriler onların hayalci olarak görülmelerine neden olabiliyor. Yapılan araştırma Transandantal Meditasyon tekniğinin sadece bu yaratıcı becerileri arttırmakla kalmadığı aynı zamanda zihnin odaklanma, sorun çözme taraflarını geliştirdiğini de gösteriyor. TM tekniği, kişinin daha yaratıcı ve pratik bir şekilde üretken olmasını sağlayan beynin idari merkezleri de dâhil olmak üzere beynin tamamını canlandırıyor.